FORMIRANJE PRVE BRIGADE POLICIJE STARI GRAD

Dana 18. maja 1992. godine ispred Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, Ismet Dahić je postrojio 750 pripadnika Prve brigade policije Stari Grad – Sarajevo, čiji je načelnik bio Enes Bezdrob. Smotru je izvršio tadašnji doministar policije RBiH Jusuf Pušina, a građani su masovno pristupili u njihove redove. Kasnije je nastupila transformacija u Armiju Republike Bosne i Hercegovine.

Na vrh