FORMIRANA 505. BUŽIMSKA BRIGADA

Dana 15. augusta 1992. godine formirana je 505. Bužimska brigada. Ova brigada je bila u sastavu Petog korpusa ARBiH. Prvensteno je formirana kao 105. bužimska krajiška pješačka brigada, tog 15. augusta 1992. godine u Bužimu.

Ova brigada se istakla u mnogobrojnim borbama protiv agresorske JNA, terorističkih snaga tzv. VRS, te domaćih izdajnika. Kroz brigadu su prošli mnogi slavni borci, među kojima je najpoznatiji komandant i nosilac “Zlatnog ljiljana”, Izet Nanić. Za vrijeme agresije na BiH, 505. Bužimska brigada je imala 462 poginula, 2514 ranjenih i 189 nestalih ili zarobljenih boraca.

Akcija, koja se posebno izdvaja, je svakako “Breza '94” kojem je osujećen napad četničke agresorske vojske na “Bihaćki džep”. Takozvana VRS je danonoćno vršila artiljerijsko-tenkovsko-pješadijske napade posebno na linije odbrane 505. bužimske viteške brigade. Četničku stranu predvodio je Ratko Mladić lično. Dana 12. septembra 1994. god. snage bosanskih Srba kreću u najjači napad u rejonu Sipa i Križa. Tenkovi VRS zaustavljeni su tek na samim rovovima 505. bužimske brigade. Istovremeno, elitne jedinice Petog korpusa napadaju Mladićeve snage sa boka i probijaju linije jedinica tzv. VRS koje su, uz velike gubitke, primorane na povlačenje.

Komandu 505. Bužimske brigade sačinjavali su:

  Komadant: Izet Nanić
    Zamjenik komandanta: Sead Jusić
    Načelnik štaba: Fuad Kulauzović
    Pomoćnik za bezbjednost: Zijad Nanić
    Pomoćnik za logistiku: Ibrahim Cinac

Sastav Brigade:

    1. odred TO Bužim
    2. odred TO Bužim
    3. odred TO Bužim
    Specijalna jedinica Hamze
    Specijalna jedinica Gazije
    Samostalni vodovi iz združenog odreda TO Bužim

Na vrh