FORMIRAN PRVI KORPUS ARBIH

Prvi korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine osnovan je 1. septembra 1992. godine. Prvi korpus je bio jedan od šest korpusa u sastavu Armije RBiH. Njegova zona odgovornosti tokom srpske i hrvatske agresije na RBiH bilo je područje Sarajeva. Kako je Sarajevo bilo pod opsadom četničkih terorista i JNA punih 1425 dana, kojesu čak jedno vrijeme sarađivali i sa jedinicama HVO-a iz Kiseljaka pod komanadom ratnog zločinca Ivice Rajića, Prvi korpus je imao primarni zadatak da spriječi upad četničkih jedinica u Sarajevo.

U 1992. godini, Prvi korpus je brojao 34500 pripadnika, da bi broj narastao na 40500 pripadnika 1995. godine. Prvi komandant Prvog korpusa Armije RBiH bio je Mustafa Hajrulahović “Talijan”. Komandanti Prvog korpusa bili su takođe i Vahid Karavelić i Nedžad Ajnadžić. Bitno je podvući da su Prvi korpus sačinjavali borci različite etničke pripadnosti.

Svrha i cilj Prvog korpusa, kao i cjelokupne Armije RBiH bila je zaštita Republike Bosne i Hercegovine i njenog integriteta e kao suverene, nezavisne, slobodne države svih njenih građana. Akcija odbrambene borbe Republike Bosne i Hercegovine je zbog uspješnosti u borbama prerasla u oslobodilačku borbu, koja je zaustavljena potpisivanjem nakaradnog Daytonskog (ne)sporazuma.

Na vrh