DEBLOKIRAN SLOBODNI DIO BOSANSKE KRAJINE

Dana 5. augusta 1995. godine, u združenoj akciji HV i ARBiH pod kodnim imenom “Oluja” deblokiran je slobodni dio bosanske Krajine. Višestruko je smanjena linija fronta, a jedinice Petog korpusa su pregrupisane i usmjerene na oslobađanje privremeno okupirane teritorije Republike Bosne i Hercegovine. U operacijama za oslobađanje Republike Bosne i Hercegovine, Peti korpus je u vremenu od 14. septembra, kada je počela operacija “Sana 95” oslobodio gradove Bosanski Petrovac (14./15. septembra 1995.), Ključ (15. septembra 1995.) i Bosansku Krupu (17. septembra 1995. godine), a sa dijelovima drugih jedinica Armije RBiH i Sanski Most (10. oktobra 1995.). Ovi uspjesi su preokrenuli tok događanja na bosanskohercegovačkom tlu.

Turanj i Tušilović su oslobođeni 7. augusta u Republici Hrvatskoj. Ministar odbrane Hrvatske Gojko Šušak u 18 sati objavio je da je akcija završena. Do petka se “čistio” teren i srpski teroristi su se predavali, u 19 sati u utorak počela je predaja 21. korpusa.

U nedjelju 6. augusta su se spojile Hrvatska vojska s HVO i Petim korpusom Armije BIH na granici BIH, time je bivša Srpska Krajina “prepolovljena”, a ujutro je zauzeta Petrinja, kasno navečer Glina. Srpskim civilima ostavljeni su koridori za bijeg (bitno: za one civile koji su to izabrali) preko Srba i Dvora, dok su vojne snage ostale u okruženju.

Na vrh