DAN PADA ŽEPE

Nakon Srebrenice, dana 31. jula 1995. godine, još jedna zaštićena zona UN-a, Žepa je pala u ruke srpskog agresora koji je svoje gubitke u živoj sili nadomješćivao ubijanjem žepačkih civila, uglavnom starijih i iznemoglih osoba koje nisu mogli krenuti sa ostalim narodom prema slobodnoj teritoriji pod kontrolom Armije Republike BiH u Sarajevu i Kladnju.

Nakon strašnog genocida nad Bošnjacima od strane srpskog agresora u Srebrenici, četnici su nastavili zauzimati teritorije i napadati bošnjačke civile. Sve to su UN snage samo posmatrale ne čineći ništa kako bi zaštitile civilno stanovništvo.

Na vrh