DAN LOGORAŠA

Svake godine 9. maj se obilježava i kao „Dan logoraša“.

Na teritoriji Bosne i Hercegovine je, prema podacima Saveza logoraša u BiH, tokom rata u BiH bilo 657 logora kroz koje je prošlo više od 200.000 zarobljenika. Skoro 30.000 logoraša je ubijeno ili se još uvijek vode kao nestali. U sudskom sporu protiv tzv. entiteta Republika Srpska i tzv entiteta Federacija BiH trenutno je više od 30.000 logoraša zbog tortura u logorima tokom perioda 1992. – 1995. godine.

Na vrh