ČEŠKA REPUBLIKA PRIZNALA REPUBLIKU BIH

Češka Republika je priznala Republiku Bosnu i Hercegovinu 8. februara, 1993. godine. Inače, spomenute zemlje su uspostavile diplomatske odnose 8. aprila 1993. godine. Bosna i Hercegovina danas ima ambasadu u Pragu, baš kao što i Češka Republika ima ambasadu u Sarajevu. Obje zemlje su punopravne članice OSCE-a i Vijeća Evrope.

Na vrh
X