BRČANSKA MALTA – DAN OSLOBOĐENJA TUZLE

Prilikom izvlačenja tzv. JNA iz kasarne prema Majevici, na Brčanskoj malti, došlo je do sukoba između vojnika tzv. JNA i Teritorijalne odbrane i policije Republike BiH iz Tuzle. Za Tuzlu i njene građane ovaj događaj je značio odbranu grada i sprečavanje okupacije Tuzle od strane rezervista tzv JNA i paravojnih srpskih snaga koje su pokušale zauzeti grad.

Ilija Jurišić, koji je bio na čelu Ministarstva unutrašnjih poslova RBiH je za ovaj slučaj osuđen na 12 godina zatvora u Beogradu 2009. Naredne godine je pušten na slobodu, a proces je vraćen na početak.

U Tuzli se 15. maj takođe obilježava i kao Dan oslobođenja grada.

Na vrh