BITKA ZA “FAMOS”

Dana 04. augusta 1992. godine, u sarajevskom naselju Hrasnica, vodila se bitka za fabriku “Famos” kao i za  naselja smještena uz nju. U toj bici, poginula su 23, a ranjeno je 17 pripadnika Četvrte Viteške motorizovane brigade, uglavnom mladih ljudi iz tog kraja. Neki od ranjenih branitelja su ostali teški invalidi.

U Hrasnici, kod spomen-obilježja u naselju Lasica, svake godine obilježava se godišnjica bitke za Famos. Preživjeli učesnici bitke za Famos, kao i članovi porodica poginulih, ističu da je to bila jedna od najtežih bitaka za odbranu Republike Bosne i Hercegovine i Sarajeva. Naglašavaju njen ključni značaj, jer su tada snage četničkih terorista spriječene da prodru na slobodnu hrasničku teritoriju, ispod planine Igman, te krenu dalje ka Ilidži i Sarajevu. Zahvaljujući odsutnom ratnom momentu od 4. avgusta 1992. godine, kada je “gorio Igman”, linije četničkih terorista su pomjerene unazad, a civilno mjesno stanovništvo pošteđeno mogućih još većih stradanja.

U napadu 1992. godine živote su dali:

Ferid Kahvić – Ferkonja, Safet Toković – Poštar, Nihad Merdžanić – Zecko, Ibrahim Memić – Turbo, Asim Bašić – Drica, Nedžad Ibrahimović – Nećko, Mirsad Bećirović – Mica, Mustafa Isanović, Jasminko Pamuk, Murat Letić, Ibrahim Handžić, Mušan Džemidžić, Vahidin Kapo, Silvio Ivanić, Ferid Kicara, Muhidin Vatrić, Mehmed Andelija, Senad Gušić, Esad Salihović, Almir Avdić, Enes Alić, Miralem Hrnjica, Zorica Lerotić, Mehemed Džaltur, Bećir Muhić i Amir Bećirović.

Na susjednoj spomen-ploči uklesana su imena šehida iz Lasice i drugih mjesta koji su branili Republiku Bosnu i Hercegovinu. To su:

Elzedin Kahvić, Adil Tutun, Ernest Džaltur, Alija Hasečić, Ibrahim Bašić, Asim Lindov, Fadil Kahvić, Mehdija Kurtagić, Suvad Đuliman, Meho Zećo, Dervo Imamović, Jasmin Kolar, Salem Ibrahimović, Džemil Ćimpo, Ibrahim Šljivo, Fadil Džaltur, Sado Lučkin, Ifet Bašović, Suljo Kahvić, Smail Lokvančić, Hajrudin Kahvić, Adil Serdar, Fehim Bašalić, Jusuf Bublin, Bajro Lučkin, Refik Dedić, Ibro Šito, Ibro Medar, Muharem Delalić, Muharem Karić, Zaim Karić i Zahid Demir.

Na vrh