AGRESOR GRANATIRAO SARAJEVSKE TRAMVAJE SA PUTNICIMA

Dana 08. oktobra 1994. godine, sa položaja četničkih terorista na Jevrejskom groblju otvorena je vatra iz mitraljeza M-84 (u opkoljenom Sarajevu poznatog kao “sijač smrti”) na dva tramvaja puna putnika. Tramvaji su se u trenutku napada nalazili u centru grada Sarajeva, tačnije na Marijinu Dvoru. Dok su četnici pucali po civilima, građanima Sarajeva u tramvajima, UNPROFOR-ovi vojnici su se sakrili u svoja vozila i tako sakriveni u miru kukavički promatrali cijelokupnu situaciju. U ovom napadu srpskog agresora na civile Sarajeva poginuo je vozač tramvaja Nedžad Hadžibajrić, a 12 putnika je ranjeno. Među 12 ranjenih putnika bilo je i sedmero djece. Nakon ovog napada na tramvaje, tog 08. oktobra 1994. godine, tramvajski saobraćaj u opkoljenom Sarajevu je obustavljen.

Na vrh