ARHIVA DOGAĐAJA

Juni, 2020

01junCijeli danČETNIČKI POKOLJ 53 OSOBE U PRHOVU

01junCijeli danMASAKR U BLIZINI TRGA DJECE DOBRINJE

01junCijeli dan05JNA NAPUSTILA KASARNU "MARŠAL TITO" U SARAJEVU

02junCijeli danOSNOVANA JEDINICA "DŽAMIJSKI GOLUBOVI"

02junCijeli danREPUBLIKA BiH PRIMLJENA U UNESCO

02junCijeli danOBJAVLJENA RATNA OPASNOST I OPĆA MOBILIZACIJA U SARAJEVU

04junCijeli danOSNOVAN OLIMPIJSKI KOMITET RBIH

06junCijeli danFORMIRANA PETA MOTORIZOVANA BRIGADA

Pokaži više događaja
Na vrh
X