Vijesti i reakcije

ANTIDAYTON: ČESTITAMO DAN SANDŽAKA

ANTIDAYTON: ČESTITAMO DAN SANDŽAKA

img_1736Sandžak je bio dio Bosanskog ejaleta sve do austrougarske okupacije kada je 1877. godine odvojen od njegove matice a ta odluka potvrđena na Berlinskom kongresu 1878. godine. Historijski centar Sandžaka je grad Novi Pazar, koji je osnovao Isa-beg Ishaković koji je i osnivač Sarajeva.

Sandžački region bio je za vrijeme Drugog svjetskog rata pod upravom Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Sandžaka, koje je osnovano u Pljevljima 20. novembra 1943. Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Sandžaka poslužilo je svrsi rasplamsavanja narodnooslobodilačke borbe i širenja narodnooslobodilačkog pokreta, ali nije uspjelo da se afirmiše u federalnu jedinicu Nove Jugoslavije. Odluka o podjeli Sandžaka donijeta od Predsjedništva AVNOJ-a bez konsultovanja naroda, suprotno volji dijela političkog rukovodstva ove oblasti, utjecala je da jedan dio vodećih ljudi Sandžaka ne učestvuje u njenoj primjeni.

Sandžak jako čvrsto je vezan za Bosnu i Hercegovinu i jako emotivno. Veliki broj ljudi u Sandžaku svjestan je genetskog koda koji se historijski podudara sa građanima BiH što je i sasvim jasno.

Sandžak je iako puno manji od BiH, zbog svog položaja u Srbiji i Crnoj Gori ipak zadržao svoj jak mentalitet među ljudima te uz to i mnoge tradicije ali i historiju koja se krišom prenosila sa koljena na koljeno jer se javno nije smjelo govoriti o njoj.

Bošnjaci Sandžaka preživjeli su mnoge genocide te i torture vlasti Srbije i CG ali su opstali. Inat koji je poseban u genima Sandžaka nikada im nije dozvolio da pokleknu niti se predaju već ih je održavao u životu.

img_1735Tokom agresije na našu zemlju veliki broj izbjeglica je izbjegao u Sandžak te o utiscima njihovig prijema i zbrinjavanja i dan danas pričaju svuda. Pored njih mnogi su ostali i dan danas da žive širom Sandžaka.

Početak agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, veliki broj građana porijeklom iz Sandžaka te i veliki broj studenata iz Sandžaka, zatiče širom naše zemlje. Svaki od njih, ostao je braniti našu zemlju od agresora te je i veliki broj njih dalo svoje živote u odbrani RBiH. Veliki broj pripadnika ARBiH porijeklom iz Sandžaka su dobitnici najvećih ratnih priznanja ARBiH što dovoljno govori o njihovoj žrtvi za svoju maticu, Bosnu.

Neka im je vječno hvala i vječni rahmet i mir za učešće u odbrani Republike Bosne i Hercegovine.

Čestitamo 20. novembar DAN SANDŽAKA svim članovima AntiDayton pokreta porijeklom iz Sandžaka i svim stanovnicima Sandžaka i onima koji su nastanjeni širom svijeta. Iskreno nadamo se nezavisnosti Sandžaka u bližoj budućnosti te u tom slučaju dajemo punu podršku budućoj “REPUBLICI SANDŽAK”!

AntiDayton pokret 

ANTIDAYTON: ČESTITAMO DAN SANDŽAKA
Komentari
Na vrh